Svařování

Stejně jako u obrobitelnosti rozdělujeme Al slitiny dle vhodnosti ke svařování na:

  • Velmi dobré - 5754
  • Dobré - 1050, 6082, 6063, 6060
  • Uspokojivé - 5083
  • Podmínečné - 2017, 2024, 6023, 7022, 7075
  • Špatné - 2007, 2011, 2015, 2030

Jak svářet hliník

Hliník patří mezi průmyslově nejvýznamnější kovy a jeho použití sahá od elektrotechniky až po letecký průmysl. Tento kov s chemickou značkou Al má svá specifika, která z něj činí tu nejlepší možnou volbu pro mnoho aplikací a patří celosvětově mezi nejvýznamnější materiály vůbec. Současně však jeho tato specifika znamenají i nutnost speciálního zacházení a využívání postupů šitých na míru a také volbou správné svářečky na hliník. Sváření mezi ně rozhodně patří, a i když svařování hliníku není tak časté jako u jiných kovů, vyplatí se základní principy znát.

Problémy při svařování hliníku

Hliník reaguje velmi ochotně s kyslíkem, což vede k rychlému vzniku zmíněné vrstvy oxidu hlinitého na jeho povrchu. Oxid hlinitý je ovšem na rozdíl od kovového hliníku nevodivý a navíc má výrazně vyšší teplotu tání ( 2250°C oproti 660°C ). Oxid hlinitý navíc ochotně váže vodu, která je zdrojem vodíku. Ten potom vytváří při tuhnutí sváru porozity a zhoršuje tak jeho vlastnosti.

Svařování hliníku

Z výše uvedeného do jisté míry plyne i to, jak ke svařování hliníku přistupovat. Je především třeba dbát na inertní atmosféru, tj. využívat svářecí postupy jako TIG či MIG obnáší vždy využít ochranné plyny argon, či helium, případně jejich směsi s dusíkem apod. Velký význam a nutnost je pečlivé čištění svařovaných částí. Čištění by mělo zahrnovat odstranění mechanických nečistot, odmaštění a také zbroušení, které odstraní oxid hliníku. To lze nahradit i použitím mořidel na bázi hydroxidu sodného, které vrstvu oxidu také odstraní. Při svařování elektrickým obloukem lze k odstranění oxidu využít také obrácení polarity. Vlastní svařování by potom mělo vždy následovat pokud možno hned po čištění jinak dojde znovu k znehodnocení materiálu.

Kromě klasických postupů jako je TIG a MIG, které poskytují kvalitní spoje a jejichž výhodou je mimo jiné i rychlost svařování, lze pro svařování hliníku využít i jiné více či méně tradiční postupy. Mezi ty patří například svařování plamenem, třením, a nebo svařování obalenou elektrodou. I v těchto případech je samozřejmě třeba dbát na dodržení těch správných podmínek pro svařování hliníku. To konkrétně znamená pečlivé vysušení elektrod kvůli potenciálním problémům s vodíkem při svařování obalenou elektrodou apod.

Hliník a vliv na zdraví

Tady velký pozor. Hliník je prevít a při jeho sváření se uvolňuje velké množství spalin, které jsou zdraví škodlivé a dokonce rakovinotvorné. Je velmi vhodné, či dokonce nutné, použít svářecí kuklu s odsáváním - filtrační jednotkou.